anna zákoucká 2010

anna zákoucká 2010

Konec školního roku je zdánlivě daleko, ale dnes je jisté, že naši dílnu nedobrovolně v červnu opustí po 9-ti letech Jan Šůs a Milan Kotrbatý.

Pro školu, kde se konaly talentové zkoušky se rozhodla Anna Zákoucká, která do výtvarné dílny chodí již 8 let. Pro své další studium si vybrala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Jablonci nad Nisou.

Talentové zkoušky probíhaly od 7.00 hod. do 18.00 hodin a obsahovaly tyto úkoly - kresba podle předlohy (zátiší trojnožka, cihla, papírový sáček, houska), kresba zpaměti, test ze všeobecných znalostí, modelování podle předlohy. Dále Áňu čekal pohovor a předložení domácích prací.

Zkoušek se zúčastnilo 58 uchazečů a Anna uspěla a byla přijata.
...gratulujeme...

Co přesně bude Anna studovat je výtvarný obor Tvorba a vzorování bižuterie – tvarování a rytectví raznic.

procvičujeme postup při kresbě modelu

  

modelování