návštěva z USA v domečku

návštěva z USA v domečku

Delia Clark z USA je autorka nové vzdělávací metody „místně zakotveného učení“. Cílem této metody je vzbuzovat v žácích aktivní zájem o místo, v němž žijí. Při cestách po České republice se také ve čtvrtek  22.3. 2012 zastavila u nás v domečku a ve výtvarné dílně  tvořila z papíru.

Doprovázela ji Ruth Feldman z USA, Jitka Doubnerová a Blažena Hušková, která tuto metodu propaguje přes Nadaci Partnerství v ČR. Metoda je určena všem, kdo mají chuť přenést část výuky ze třídy do terénu a k výuce využívat místních reálií.Delia Clark a Blažena Hušková

fotografie z návštěvy najdete na albumrajče

další odkazy na její působení v ČR Nadace Partnerství

rozhovor v pořadu Sama doma „místně zakotvené učení“