pamatujeme na památky

pamatujeme na památky

Výtvarná dílna –středeční skupina-se zúčastnila projektu Pamatujeme na památky, do připravované publikace “Putování za památkami a příběhy tří regionů“. Publikaci vydala místní akční skupina Český Západ ve spolupráci a MAS Mikroregion Frýdlantsko a MAS Kyjovské Slovácko. V knížce jsou popsány osudy a příběhy některých historických památek jmenovaných regionů.

 K příběhu Streitův obrázek byly vybrány ilustrace Petry Zemanové a Jana Šůse.

Vydání publikace bylo poslední fází celého projektu a více se o něm dočtete na MAS Český Západ