Baleťácké vzpomínání 2016

Baleťácké vzpomínání 2016

V říjnu 1972 otevřel Spojený závodní klub ROH V Novém Městě pod Smrkem baletní školu pro děti ve věku 6 – 12 let a džezgymnastiku pro starší mládež. Výsledkem osmiměsíční práce bylo veřejné vystoupení, které mělo příznivý ohlas. V novém školním roce 1973-1974 se počet žáků zvýšil z původních 25 na 40. Vedle základní výuky, tj. základů baletu, gymnastiky a akrobacie se započalo s nácvikem nového veřejného vystoupení. Tím současně došlo k založení souboru „Jizerka“, který svým názvem vyjadřuje vztah k rodnému kraji.

Práce v baletní škole i souboru není snadná. Vyžaduje určitou dávku sebezapření, kázně a vytrvalosti. V konečném výsledku pak ale určitě přináší radost a uspokojení. Soubor trénuje každou sobotu 7 hodin balet a akrobacii. Tvrdě a nekompromisně - od tříletého benjamínka, až po pětadvacetiletou mladou dámu s obrovskou chutí.“ .............

To praví dochovaná citace.

A jaké jsou naše vzpomínky?

Setkání přátel Domečku  8.10.2016 byla příležitost připomenout si obrovskou práci a neskutečné nadšení lidí, kteří se v dávné minulosti zabývali dětmi a mládeží v našem městě, z jehož řad vzešli další pedagogové a vedoucí zájmových kroužků.

Každou sobotu jsme se scházeli v Divadle SZK v Novém Městě pod Smrkem od 9.00 hodin do 19.00 hodin. Pauzu na oběd jsme měli asi hodinu. Vraceli jsme se domů večer zpocení, unavení, někdy i slzy padaly, odření od gymnastického koberce. Tancovali jsme hlavně bosky a nikdo neřešil, zda nastydneme, zda máme špinavé nohy, na spáleniny a odřeniny nám prostě nastříkali maximálně Akutol, což byl šok. Nikdo nás na kroužek nevozil autem, nikdo nám nepsal lístečky, kdy a kde máme být a nikdo z nás se neomlouval, že na zkoušku zapomněl. Hlavně, když jsme nebyli příliš vzorní a poslušní, tak jsme určitě doma nežalovali rodičům. Nikdo nás bezdůvodně nechválil za každou přirozenou dovednost, nikdo z nás nedělal „mamánky“ a nikdo nám nedával bonbónky jako cvičeným opičkám. Přesto všechno jsme dětství i pubertu přežili a byli jsme šťastní a na zkoušky jsme se těšili.

Soubor za šestiletou dobu trvání odtancoval přes 50 tanečních vystoupení a nacvičil každý rok nový pořad, včetně společného pořadu se členy divadla F.X. Šaldy Liberec, společného vystoupení s družebním souborem Feintuchfabrik Finsterwalde v NDR. Účastnil se tanečních přehlídek a soutěží v Kladně, Chomutově a Libotenicích. Vozil úspěchy a poháry. Na osvědčení, která jsme dostávali na konci školního roku, byla hodnocena píle, gymnastika, akrobacie, lidový tanec, klasický balet a step. Přidáváno bylo i slovní ohodnocení každého člena, za výkony.

Měli jsme široký záběr pohybový a hudební žánry měly široký rozsah. Proto i dnes dokážeme poslouchat skladatele, příkladně P.I.Čajkovského, A.Chacaturjana, F.Liszta, B.Smetanu či George Gershwina, přes skupinu ABBA až po Naďu Urbánkovou.

Po sobotním setkání byla výstava ještě otevřena pro veřejnost další dva dny a navštívily ji i starší ročníky ZŠ. Nejhubenější dívky ze třídy se ovšem do našich kostýmů, konkrétně do sukní z Lašských tanců Leoše Janáčka, nedostaly. Chybělo jim 8 cm v pase a v porovnání nás s dnešními dětmi, jsme byly vlastně „anorektičky“, ale zdravé a plné pohybu, i když nám při záklonu byla vidět žebra. Na fotografiích děti nacházely svoje babičky a vedoucí současných kroužků.

Výstava a setkání baleťáků bylo v podvědomí poděkováním za práci Jaromíru Opatovskému a baletnímu mistrovi, choreografovi Jaroslavu Novotnému, ale i všem, kteří se souboru věnovali s nadšením a láskou ve svém volném čase. Baleťáci se setkali po 44 letech v atmosféře vzpomínek a dojetí. Díky, že jste přišli a naši zakladatelé, kteří již nejsou na tomto světě, nás určitě viděli.

Díky Domečku mohl být realizován i tisk upravených fotografií, protože tenkrát byl fotopapír velmi střežen a byl nedostatkovým zbožím. Originály se nacházejí ve velikostech různých, různě malých, až maličkých. Fotografie můžete shlédnout i na našich stránkách: baletní a taneční soubor „Jizerka“1-albumrajče   baletní a taneční soubor „Jizerka“2-albumrajče baletní a taneční soubor „Jizerka“3-albumrajče

Yveta Jakubová, Ilona Michaličková, Milena Jelínková, Dagmar Vlodarczyková, Jaroslava Chrtová, Veronika Bondarová,

Hana Kamenická, Jitka Dedeciusová, Kamil Rodák, Břetislav Paterna, Blanka Kupková, Marcela Vokounová,

Olga Panchartková, Milan Lošťák, Ivona Špálová

Setkání se zúčastnila ještě Boženka Reilová, Jana Lísková, Jaroslav Vokoun, Marie Pospíšilová, Anna a Miroslav Kalinovi, Drahomíra Špálová, ale nepodařilo se časově udělat společné foto.

    fotografie ze setkání najdete na albumrajče

A krásný den vám všem přeje Ivona Špálová