kartonové studio

kartonové variace 1

kartonové variace 1
Rádi vám představíme další možné využití odpadového kartonu. První je vytvoření obrázku z kartonových odstřižků. Ty jsme postupem času při vystřihování schovávali a při dostatečném množství je potom zužitkovali. Výtvarným úkolem...

—————

kartonová série 2

kartonová série 2
Naše kartonové studio stále pracuje s materiálem, který je nám hodně blízký. Bohužel všechny věci vám představit zatím nemůžu, protože se stalo to, co si každý myslí, že se stát nemůže. Všechny fotografie a data jsou uvězněna na...

—————

kartonová série 1

kartonová série 1
V této sérii vám představuji křeslo s podnožkou a skříň z přepravek od zeleniny, rozkládací vánoční stromky, jedny boty velikosti 38-39, bludiště z roliček od toaletního papíru a tužky z letáků a novin. V neposlední řadě, svého...

—————


 

"papír odpadový - tvořivý materiál"

vybráno z naší publikace

"Tvarování materiálů  bývá nasměrováno k objevování nových výrazových  prostředků aktivujících náš vztah k němu. Po našem zásahu by měl materiál působit přirozeně, měli bychom respektovat jeho výtvarné a tektonické vlastnosti, to je pevnost, hutnost, barva, povrchová úprava, které nemůžeme při tvarování plastiky opomíjet.

Kolem nás se objevuje celá řada vhodných materiálů pro tvarování. Jedny jsou plošné, jako je například plech, fólie, jiné jsou lineární jako motouz nebo drát. Některé materiály působí obojím dojmem - drátěné pletivo a papír. Kombinováním rozdílných materiálů, používáním rozličných druhů vláken docílíme estetického efektu tvarovaného objektu osloveného dekorativními prvky.

Plastické vlastnosti papíru nám pomůže poznat hlavně živelná  destrukce papíru, která přináší pocit svobody a uvolnění. Skládání, motání, mačkání, trhání, stříhání, malování, psaní, kreslení, čmárání, lepení, řezání, až tolik úkonů najednou snese jeden arch papíru v jeden okamžik."


"Slovo tvořivost najdeme v každém slovníku, pod nímž se ukrývá cílevědomé zaujetí, zvýšená aktivita v řešení problémů. Každý, kdo v sobě objeví chuť pracovat s papírem, bude chtít dokonale poznat jeho vlastnosti, sám si zvolí výtvarnou technologii. Sám si najde  odůvodnění jak, a hlavně musí vědět, proč se chce zabývat právě tímto materiálem.

Svobodné myšlení, samostatná volba, originální nápad vedou ke spontánnímu projevu, který není závislý na představě pedagoga. K tomu všemu je zapotřebí dát dostatečný prostor s citlivým vnímáním. Pro tvořivého člověka je obtížné cokoli opakovat, i vlastní nápady. Potom i on sám v nich musí hledat nové hledisko, nový přístup, charakter motivace. Každou tvorbu navodíme citově a k práci přistupujeme teprve tehdy, až  je vyvolána potřeba spontánně tvořit.

Opakovat náměty beze změn, nebo jen na základě ukázky výsledné výtvarné práce, směřuje k riziku jistého neúspěchu. Výzvu tvořivosti přináší okolnosti, kdy se setkáme s materiálem, který v nás stimuluje myšlenku námětu.Tím nejpovolanějším a nejvhodnějším může být právě odpadový papír. Přistupujeme-li k němu experimentujícím způsobem a formou zkouška - omyl, vytváříme si jedinečný vztah s neopakovatelnou atmosférou. Experimentování je první fází hledání vlastního řešení a je v nás ukotveno trvalou potřebou."  

 


 

je materiálem nejdostupnějším a nejlevnějším

je nepominutelnou součástí výtvarné výchovy

je materiálem mnohotvárným

je nejvhodnější materiál pro tvarování      

dovoluje nám používat nejrůznější nástroje

umožňuje nám používat řadu technických postupů                  

je materiálem přímo vybízejícím k práci

je materiálem stále připraveným nám být k ruce a sloužit

je a bude neoddělitelnou součástí života nás všech

 

 galerie-papír odpadový albumrajče

vybrané stránky z naší publikace o tvoření z papíru

„papír odpadový tvořivý materiál“