velikonoce v domečku 2014-stalo se

velikonoce v domečku 2014-stalo se

Ve středu 16.4. 2014 se konaly velikonoční dílny. V šesti dílnách se od 13.30-17.00 h. prostřídalo kolem 60-ti návštěvníků. Co jste si mohli v domečku vytvořit? Co se odehrávalo?

zdobení vajíček technikou kreslení

výroba píšťalek z vrbových proutků

výroba papírového narcisku

zdobení velkých perníků

výroba domečku pro slepice z kůry a slámy nebo jenom z kůry a klacíků

S čím se děti mohly setkat, poprat, bylo opět množství nástrojů a manuální manipulace, která převážné většině dětí chybí. Tavné pistole, zahradnické nůžky, kreslení špendlíkovou hlavičkou, motání papíru, tvarování papíru, spojování drátem, držení křehkých věcí a naopak používání pevného stisku. To vše přispívá k rozvoji manuální zručnosti.

Děkuji také všem, kteří se letos podíleli na tvořivé atmosféře, která procházela celým domem.

další fotografie najdete  na albumrajče